மாட்டு கொம்பு சிலி மிளகு

Cow Horn Chile Pepper
செய்முறை ஆலோசனைகள்


மாட்டு ஹார்ன் சிலி மிளகு உள்ளிட்ட சமையல் வகைகள். ஒன்று எளிதானது, மூன்று கடினமானது.
ஆடம்பரமான ஸ்பூன்ஃபுல் சோளத்துடன் கோஹார்ன் க்யூசோ
நான் என் ஒழுங்கற்ற வாழ்க்கையை நேசிக்கிறேன் கோஹார்ன் மிளகு வறுக்கப்பட்ட சீஸ்

வகை
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது
பிரபல பதிவுகள்