பியர்ஸ் லைம்ஸ்

Bearss Limes

பயன்பாடுகள், ஊட்டச்சத்து மதிப்பு, சுவை, பருவங்கள், கிடைக்கும், சேமிப்பு, உணவகங்கள், சமையல், புவியியல் மற்றும் வரலாறு உள்ளிட்ட பியர்ஸ் சுண்ணாம்புகள் பற்றிய தகவல்கள்.

வளர்ப்பவர்
3 கொட்டைகள்

விளக்கம் / சுவை
கரடி சுண்ணாம்புகள் கிட்டத்தட்ட முள் இல்லாத மரத்தில் வளர்ந்து வெள்ளை பூக்கள் மற்றும் பழங்களை தோராயமாக 2 முதல் 2 ½ அங்குல விட்டம் கொண்டவை. கரடி சுண்ணாம்புகள் மெல்லிய, மென்மையான, சருமத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவை பழுப்பு நிறத்தில் அடர் பச்சை நிறத்தில் இருந்து வெளிர் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும். பழத்தின் சதை இறுக்கமாக சதைடன் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும், மற்றும் கூழ் பழுத்த போது வெளிர் பச்சை-மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும்.

பருவங்கள் / கிடைக்கும் தன்மை
பியர்ஸ் சுண்ணாம்புகள் தாமதமாக வீழ்ச்சியிலிருந்து குளிர்கால மாதங்கள் வரை கிடைக்கின்றன.

தற்போதைய உண்மைகள்
கரடி சுண்ணாம்புகள் டஹிடி சுண்ணாம்பு, பாரசீக சுண்ணாம்பு மற்றும் தாவரவியல் ரீதியாக சிட்ரஸ் லடிஃபோலியா என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. கரடி சுண்ணாம்புகள் அவற்றின் பெயரை டி.ஜே. 1895 இல் சுண்ணாம்புகளைக் கண்டுபிடித்த பியர்ஸ்.பிரபல பதிவுகள்